μικρή ιστορία για το σιάτσου

siatsu

Το σιάτσου είναι ιαπωνική λέξη που σημαίνει «δαχτυλική πίεση». Αποτελεί τη νέα ονομασία μιας εκ των παλαιότερων μορφών ιατρική – της χειροπρακτικής. Όλοι μας διαθέτουμε τη θεραπευτική δύναμη της αφής και ανταποκρινόμαστε σε αυτή. Πρόκειται για μια φυσική ικανότητα που οι άνθρωποι αρχίζουν ξανά να εκτιμούν σήμερα. Το σιάτσου κάνει χρήση τεχνικών διαχτυλικής πίεσης και χειρομάλαξης, προκειμένου να θεμελιώσει τη φυσική δομή του σώματος και τις φυσικές εσωτερικές του ενέργειες, να συμβάλει στην πρόληψη ασθενειών και να ενισχύσει την υγεία.

Συνέχεια